Mevcut dersler

Final Proje Değerlendirmesi için

Final Proje Değerlendirmesi için

Final Proje Değerlendirmesi için

Öğretmenlik Uygulaması dersi

Dersin Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet KAÇAR,  Prof. Dr. Lütfi İNCİKABI, Doç. Dr. Göksal BİLGİCİ

Temel Kavramlar
İletişim Süreci
sistem Yaklaşımı

Ölçme'de Temel Kavramlar,

Ölçme Sonuçlarının Nitelikleri: Ölçme Hatası, Güvenirlik, Geçerlik ve Kullanışlık

İnsan Davranışları ve Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme Sonuçlarının Yorumlanması ve Not Verme

Test Puanları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Madde Puanları Üzerine İstatistiksel İşlemler 


Ölçme'de Temel Kavramlar,

Ölçme Sonuçlarının Nitelikleri: Ölçme Hatası, Güvenirlik, Geçerlik ve Kullanışlık

İnsan Davranışları ve Ölçme Araçlarının Sınıflandırılması

Geleneksel Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri

Bilgisayar Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme Sonuçlarının Yorumlanması ve Not Verme

Test Puanları Üzerinde İstatistiksel İşlemler

Madde Puanları Üzerine İstatistiksel İşlemler